Now showing items 1-1 of 1

  • Algoritmy zpracování signálu na platformě AVR32 

    Záplata, Filip
    Diplomová práce zhodnocuje vlastnosti architektury AVR32, mikroarchitektury AVR32UC a hlavně mikrokontroléru AT32UC3A0512. Tento mikrokontrolér je osazen na desce EVK1100, která je zde použita pro odlaďování aplikací. Celý ...