Now showing items 1-2 of 2

  • Panelový měřicí přístroj 

    Vaško, Pavel
    Diplomová práce obsahuje literární rešerši zaměřenou na oblast panelových měřicích přístrojů pro měření napěťových signálů. Ze získaných informací a podle definovaných požadavků na zařízení je navrhnuto blokové schéma ...
  • Univerzální mikropočítačová jednotka 

    Kulenda, Vít
    Diplomová práce obsahuje popis parametrů mikrokontroléru ATMEGA644P, dále popis rozdílů předchozích a novějších verzí ATMEGA644 a ATMEGA644PA. Je podrobně rozebrána vnitřní struktura mikrokontroléru, jeho paměťových prostorů ...