Now showing items 1-2 of 2

  • Měřicí jednotka kvality elektrické energie 

    Teplan, Miroslav
    Tato diplomová práce popisuje parametry elektrické energie se zaměřením na nízkonapěťové charakteristiky a jejich měření s ohledem na parametry požadované normami. Dále se jedna kapitole zaobírá monitorováním kvality ...
  • Realizace digitálního osciloskopu 

    Kulig, Tomáš
    Následující práce je zaměřená na návrh digitálního osciloskopu. Vstupní obvody však budou řešeny analogově. Pro rychlé zpracování digitální dat z výstupu A/D převodníků bude použit obvod DSP (od firmy Texas Instruments). ...