Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce částí obličeje v termografickém spektru 

    Šujan, Miroslav
    Diplomová práce se zabývá aktuální problematikou detekce obličeje a jeho částí v termografickém spektru. Většina doposud publikované literatury se zabývá problematikou detekce ve viditelném spektru, což z detekce v ...