Now showing items 1-1 of 1

  • Modely distribuční sítě 

    Hrabčík, Oldřich
    Diplomová práce se zabývá problematikou přenosu dat po silnoproudém vedení. Je zde teoreticky popsána technologie PLC, její rozdělení, vlastnosti a používané modulační techniky. Podstatná část práce je zaměřena na matematický ...