Now showing items 1-1 of 1

  • Řídicí systém pro malý mobilní robot 

    Sárközy, Imrich
    Cílem projektu bylo navrhnout a realizovat obvod s mikrokontrolérom XMega, který bude mít za úkol řídit malého mobilního robota s pásovým podvozkem. První část projektu zahrnovala návrh schématu řídicí desky, zkonstruování ...