Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace procesu handoveru v reálném síťovém prostředí 

    Hornyak, Tomáš
    Tato práce se především zabývá studiem procesu handoveru a hledáním možností jeho ovlivňování. Práce si klade za úkol vytvořit prostředky pro záznam vytížení jednotlivých přístupových bodů a na základě získaných dat ...