Now showing items 1-1 of 1

  • Automatický posuv pro digitální zapisovač dat 

    Šuta, Václav
    Diplomové práce Řízení Automatického posuvu pro digitální zapisovač dat se primárně zabývá návrhem a konstrukcí zařízení pro měření pološířky laserového svazku. Úvodní část práce je věnována souvisejícím teoretickým základům ...