Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukce cestovní nabíječky pro mobilní telefon 

    Stejskal, Lukáš
    V Diplomové práci navrhuji vhodné zapojení měniče pro cestovní nabíječku mobilního telefonu. Součástí práce je také pojednání o dostupných akumulátorech, které lze využít jako zdroj pro napájení navrhovaného měniče.