Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace metody měření magnetické susceptibility 

    Jeništa, Petr
    Cílem této práce je proměřit vzorky umístěných do pole MR tomografu, naměřená data zpracovat a vyhodnotit chyby měření. Teoretická část je zaměřena na popis základních veličin magnetického pole, uvedení některých starších ...