Now showing items 1-1 of 1

  • Fotovoltaický systém pro RAPS aplikace 

    Nevoral, Miroslav
    Na začátku této práce je uvedeny základní principy fotovoltaických článků, jejich výhody a nevýhody a dále je zde uveden přehled fotovoltaických systémů. Další část této práce se zabývá problematikou olověných akumulátorů, ...