Now showing items 1-1 of 1

  • Směrové reprezentace obrazů 

    Zátyik, Ján
    Jednotlivé metody popisují obraz na základě určitých tvarů, kterým se říká báze nebo frame. Pomocí těchto bází se provádí transformace obrazu do reprezentace pomocí transformačních koeficientů. Cílem je, aby byl obraz ...