Now showing items 1-1 of 1

  • Optické zesilovače pro metropolitní a přístupové sítě 

    Čech, Martin
    Úkolem této diplomové práce je popsat a porovnat nejběžnější typy v současnosti využívaných optických zesilovačů. První část se zaměřuje na problematiku optických přenosů a jevů, které způsobují degradaci přenášeného ...