Now showing items 1-1 of 1

  • Zpracování experimentálních dat v reálném čase 

    Veselý, Petr
    Tato diplomová práce je věnována doplnění nyní používaného programového vybavení při experimentálním měření signálů z izolovaných zvířecích srdcí o blok zajišťující předzpracování měřených signálů. Měřenými signály jsou ...