Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a realizace laboratorního pracoviště s mikrokontrolérem RABBIT 

    Váša, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá návrhem laboratorního pracoviště pro výuku programování jednoduchých mikrokontrolerů. Pracoviště je osazeno dvěma moduly od firmy Rabbit, které jsou vzájemně propojeny pomocí lokální sítě. Navržené ...
  • Realizace zařízení pro komunikaci Car2X a Car2Car 

    Štohanzl, Milan
    Tato práce zkoumá možnosti Car2Car a Car2X komunikace. Obsahuje p ř ehled vlastností systému, typ ů p ř enášených zpráv, apod. Zobrazuje architekturu systému a zabývá se i technickými p ř edpoklady a omezeními systému. S ...