Now showing items 1-1 of 1

  • Hardwarový interface pro databázový server 

    Janů, Petr
    Cílem diplomové práce je realizace hardwarového interface databázového serveru. Interface bude sloužit pro sběr dat v místě instalace. Bude připojen ke vzdálenému MySQL serveru pomocí sítě Ethernet a ukládat do databáze ...