Now showing items 1-1 of 1

  • Dvoukvadrantový spínaný proudový zdroj pro buzení cívek 

    Húsek, Jan
    Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací regulovatelného spínaného proudového zdroje pro buzení cívek. Výstupní proud je možné měnit v rozsahu 0 až 1A. Použitá topologie umožňuje změnu směru proudu. K realizaci je ...