Now showing items 1-1 of 1

  • Testování prostorové akustiky 

    Toufarová, Tereza
    Tato práce pojednává o parametrech hodnocení akustické kvality prostor. Je rozdělena do částí pojednávajících o fyzikální podstatě vzniku a šíření akustického signálu, principech jeho zpracování současnou technologií a ...