Now showing items 1-1 of 1

  • Komplexní zabezpečení objektů 

    Michálek, Libor
    V diplomové práci se zabývám principy a metodami způsobů zabezpečení, analýzou dostupných typů zabezpečovacích systémů (EPS, EZS a CCTV) a jejich možného využití při návrhu zabezpečení objektů. V této práci rovněž popisuji ...