Now showing items 1-1 of 1

  • Webové rozhraní pro on-line správu laboratorních úloh 

    Belko, Jakub
    Předložená práce popisuje aktuální trendy a e-learningové metody využívající Internet v pedagogickém procesu na českých a zahraničních univerzitách. Hlavním cílem je vytvoření webového rozhraní pro on-line správu laboratorních ...