Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočet průběhu chladicího média v asynchronním motoru 

    Trnka, Zbyněk
    Cílem této diplomové práce bylo namodelovat ventilátor pro asynchronní motor, tento ventilátor vyřešit z hlediska proudění v programu Ansys CFX, a poté zhodnotit průběh tohoto proudění ve vzduchové mezeře daného asynchronního ...