Now showing items 1-1 of 1

  • Mapa osvětlení v GIS 

    Suchý, Petr
    Diplomová práce se zabývá problematikou a legislativou veřejného osvětlení. Dále s tímto tématem úzce související charakteristiky popisující osvětlení a hygienické limity ve srovnání s normami ČSN EN. Práce se soustřeďuje ...