Now showing items 1-1 of 1

  • Projektová dokumentace při návrhu datových sítí 

    Gajdošík, Ivo
    Diplomová práce se zabývá návrhem technické dokumentace pro instalaci datové kabeláže do zadané budovy dle platných norem. Teoretická část popisuje základní přehled norem a principy datových sítí se zaměřením na standard ...