Show simple item record

System for Verifying the Minimum Resources Required to Run an Application

dc.contributor.advisorSmrž, Pavelcs
dc.contributor.authorŽák, Jiřícs
dc.date.accessioned2022-08-25T06:52:21Z
dc.date.available2022-08-25T06:52:21Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationŽÁK, J. Systém pro ověření minimálních potřebných zdrojů pro běh aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other146367cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/208282
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je vytvořit systém pro ověření minimálních potřebných zdrojů pro běh aplikace. Teoretická část se věnuje tématu vyhodnocovacích metrik počítačového výkonu a principu fungování operačního systému Linux. V praktické části je popsáno, jak byl vytvořen návrh a implementace celého systému, který využívá technologii BPF (Berkeley Packet Filter). Práce je završena testováním a vyhodnocením celé práce. Systém byl úspěšně nasazen v partnerské firmě BringAuto. Ukázalo se, že daný operační systém je dostatečně výkonný pro běh aplikací.cs
dc.description.abstractThe main goal of this bachelor thesis is to create a system for the verifying minimum resources required to run an application. The theoretical part deals with the topic of computer performance evaluation metrics and the principle of operation of the Linux operating system. The practical part describes how the design and implementation of the entire system, which uses BPF (Berkeley Packet Filter) technology, was created. The end of the work is completed by testing and evaluation of the whole work. The system was successfully deployed in the partner company BringAuto. It turned out, that the operating system is powerful enough to run applications.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBerkeley Packet Filtercs
dc.subjectLinuxcs
dc.subjectlinuxové jádrocs
dc.subjectsystémové volánícs
dc.subjectvyhodnocovací metrikycs
dc.subjectC++cs
dc.subjectPython3cs
dc.subjectGitcs
dc.subjectGithubcs
dc.subjectBerkeley Packet Filteren
dc.subjectLinuxen
dc.subjectlinux kernelen
dc.subjectsystem callen
dc.subjectevaluation metricsen
dc.subjectC++en
dc.subjectPython3en
dc.subjectGiten
dc.subjectGithuben
dc.titleSystém pro ověření minimálních potřebných zdrojů pro běh aplikacecs
dc.title.alternativeSystem for Verifying the Minimum Resources Required to Run an Applicationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-08-24cs
dcterms.modified2022-08-24-22:30:07cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid146367en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.08.25 08:52:21en
sync.item.modts2022.08.25 08:12:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeDoležal, Jancs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, dr. h. c. (předseda) doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Dytrych, Ph.D. (člen) Ing. Bohuslav Křena, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: K bodu 3 ze zadání: Mohl byste komisi vysvětlit, jak je možné z Vašich výsledků měření zjistit vytížení systému? Proč jste si vybral technologii Berkeley Packet Filter (BPF)? Proč pomocí ní počítáte systémová volání? Zkuste odhlédnout od aplikací společnosti BringAuto a řekněte jak byste pomocí Vašeho systému zjišťoval, jestli je stroj vhodný pro běh open-source hry s 3D prostředím jako je např. OpenArena nebo letecký simulátor FlightGear ? Nebo zda-li je stroj vhodný pro běh aplikace, jenž by za 10 sekund pouze měla pomocí inkrementace napočítat od nuly alespoň do 10^8? Co porovnáváte při měření? Jak byste porovnal vaši aplikaci s již existujícími? Je vaše aplikace rozšiřitelná?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record