Recent Submissions

 • Verifikace závažnosti závad silničních záchytných systémů evidovaných v rámci BI PK 

  Nováček, Jakub; Kohout, Tomáš; Vrtal, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2022-08)
  Cílem článku je představit výstupy vědeckého úkolu, v rámci kterého je vyvíjen metodický postup pro zajištění stejného hodnocení závad týkajících se silničních záchytných systémů (svodidel). V současné době je míra závažnosti ...
 • Co prozradí statistika seznamu znalců 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2022-08)
  Příspěvek pojednává o vývoji znalectví v České republice, zejména po novele zákona a prováděcích vyhlášek k 1. lednu 2021, z hlediska počtu znalců a znaleckých ústavů resp. kanceláří.
 • Soudní náhrady pozůstalým osobám při usmrcení osoby blízké v důsledku dopravní nehody 

  Tomešová, Lenka; Daňková, Alena (Akademické nakladatelství CERM, 2022-08)
  Článek se zabývá analýzou soudních rozhodnutí týkajících se náhrady nemajetkových nároků pozůstalých při usmrcení osoby blízké v důsledku dopravní nehody. V článku jsou rozebrány finální rozhodnutí z databáze soudních ...
 • Určení nákladů na závěrečnou fázi životního cyklu v kontextu metody LCC pro rodinné domy 

  Hrdlička, Tomáš; Cupal, Martin (Akademické nakladatelství CERM, 2022-08)
  Článek se zabývá problematikou metody nákladů životního cyklu rodinných domů s důrazem na jejich materiálovou bázi. Konkrétně je pozornost věnována závěrečné fázi, tj. demolici a likvidaci suti. Součástí článku je také ...
 • Nové předpisy do 20. 6. 2022 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2022-08)
  Nové předpisy vydané do 20. 6. 2022
 • Cestovní ruch ovlivňuje hodnotu bytových jednotek 

  Brandejs, David (Akademické nakladatelství CERM, 2022-08)
  V některých zemích je s významnou částí národního hospodářství spojen cestovní ruch. Cestovní ruch a s ním spojené služby mají, ve většině případů, pozitivní vliv na ekonomiku a významně zvyšují hrubý domácí produkt. ...
 • Dopad zákona č. 254/2019 Sb., O znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech 

  Aigel, Petr; Somerlíková, Martina; Dohnal, Radek (Akademické nakladatelství CERM, 2022-08)
  Článek analyzuje, popisuje a hodnotí dopad změny zákona č. 254/2020 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, na znaleckou činnost. Analýza je zpracována na základě dotazníkového šetření, probíhajícího ...