Show simple item record

AQUAPANEL CEMENT PLATE SEALING AND SUBSEQUENT STRENGTH PROPERTIES OF THE SEALED JOINT

dc.contributor.authorBoháček, Adamcs
dc.contributor.authorBrandtner, Michalcs
dc.date.accessioned2022-09-16T14:50:27Z
dc.date.available2022-09-16T14:50:27Z
dc.date.issued2022-08-31cs
dc.identifier.citationCzech Journal of Civil Engineering. 2022, vol. 8, issue 1, p. 7-12.en
dc.identifier.issn2336-7148cs
dc.identifier.other178639cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/208340
dc.description.abstractTento článek představuje výzkum zabývající se problematikou tmelení materiálů na bázi cementu a tahovými vlastnostmi tmelené spáry. Pro potřeby výzkumu prezentovaného v tomto článku je vybíráno několik druhů použitých materiálů. Jako podkladní materiál je vybrána cementová deska Aquapanel, dále jsou vybrány tmely a to konkrétně jeden zástupce tmelů akrylových a jeden zástupce tmelů polyuretanových. Ke zvoleným tmelů pak jsou použity primery, jež jsou zvoleny na základě doporučení výrobce. Z těchto materiálů jsou vyhotovena zkušební tělesa, které se po řádném vytvrzení a nakondiciování dále zkouší. Zkoušky probíhají podle postupů stanovených evropskou normou ČSN EN ISO 8340. Na základě výsledků zkoušky, lze ke tmelení podkladního materiálu prezentovaného v tomto výzkumu doporučit pouze tmel polyuretanový. Akrylový tmel vykazuje přílišná poškození po vystavení působení zkoušek.cs
dc.description.abstractThis article presents research dealing with the issue of sealing cement-based materials and the tensile properties of the sealed joint. Several types of materials used are selected for the research presented in this article. Aquapanel cement board is chosen as the base material, then sealants are selected, namely one representative of acrylic sealants and one representative of polyurethane sealants. Primers are used for the selected sealants, which are selected on the based of the manufacturer's recommendations. Test specimens are made of these materials, which are further tested after proper curing and conditioning. The tests are performed according to the procedures set by the European standard ČSN EN ISO 8340. Based on the test results, only polyurethane sealant can be recommended for sealing the base material presented in this research. Acrylic sealant shows excessive damage after testing.en
dc.formattextcs
dc.format.extent7-12cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherCzech Journal of Civil Engineeringcs
dc.relation.ispartofCzech Journal of Civil Engineeringcs
dc.relation.urihttps://doi.org/10.51704/cjce.2022.vol8.iss1.pp7-12cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjectSealant
dc.subjecttest specimen
dc.subjectcohesion
dc.subjectadhesion
dc.subjecttest
dc.subjectTmelcs
dc.subjectzkušební tělesocs
dc.subjectsoudržnostcs
dc.subjectpřilnavostcs
dc.subjectzkouškacs
dc.titleTMELENÍ CEMENTOVÉ DESKY AQUAPANEL A NÁSLEDNÉ TAHOVÉ VLASTNOSTI TMELENÉHO SPOJEcs
dc.title.alternativeAQUAPANEL CEMENT PLATE SEALING AND SUBSEQUENT STRENGTH PROPERTIES OF THE SEALED JOINTen
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
sync.item.dbidVAV-178639en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2022.09.16 16:50:26en
sync.item.modts2022.09.16 16:16:25en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume8cs
dc.identifier.doi10.51704/cjce.2022.vol8.iss1.pp7-12cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2336-7148/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International