Show simple item record

Process Improvement in the Company

dc.contributor.advisorVidecká, Zdeňkacs
dc.contributor.authorKadleček, Jancs
dc.date.accessioned2022-09-16T15:50:28Z
dc.date.available2022-09-16T15:50:28Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationKADLEČEK, J. Zlepšení procesů ve společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other142916cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/208361
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/208391
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zlepšením procesů ve společnosti Goldpress s.r.o., konkrétněji proces zpracování zakázky. Na základě detailní analýzy jsou navržena zlepšení procesů a podpory jejich řízení v podnikovém informačním systému. Cílem návrhové části je navrhnout taková zlepšení, která zkrátí dobu vyřízení zakázky, zpřehlední stav rozpracovanosti zakázek a odstraní duplicity dat.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis deals with the improvement of processes in the company Goldpress s.r.o., more specifically, the order processing process. Based on a detailed analysis, process improvements and support for their management in the corporate information system are proposed. The goal of the design part is to propose such improvements that will shorten the order processing time, make the status of the orders in progress clearer and eliminate duplicate data.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectProcescs
dc.subjectpodnikový informační systémcs
dc.subjectzpracování zakázkycs
dc.subjectProcessen
dc.subjectcorporate information systemen
dc.subjectorder processingen
dc.titleZlepšení procesů ve společnostics
dc.title.alternativeProcess Improvement in the Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-09-07cs
dcterms.modified2022-09-07-14:57:57cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid142916en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.09.16 17:50:28en
sync.item.modts2022.09.16 16:14:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeJuřica, Pavelcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Milichovský: Předmět výroby je zakázková výroba? Proč jste nepoužil více knížek ze seznamu v rámci zádání? Četl jste směrnici v rámci zpracování závěrečných prací? Lze určit příležitosti a hrozby na základě rozhovorů? Je to váš podnik? Odkud jste získal informace? Slabá úroveň citací v teorii. Není jediné citace v práci. Nesprávná citační forma. - odpovězeno s velkými výhradami prof. Koráb: Jaká máte data? Kde jste je získal? - odpovězeno Ing. Veselý: Na str. 46 je diagram, obsahuje ten diagram i výrobní proces? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programProcesní managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record