Show simple item record

Transformation of Control System Models among PowerDEVS, Node-RED, and 4diac

dc.contributor.advisorJanoušek, Vladimírcs
dc.contributor.authorSadílek, Tomášcs
dc.date.accessioned2022-09-16T14:50:57Z
dc.date.available2022-09-16T14:50:57Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationSADÍLEK, T. Transformace modelů řídicích systémů mezi PowerDEVS, Node-RED a 4diac [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other146492cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/208385
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/208369
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je návrh a realizace transformační aplikace z PowerDEVS do jazyků Node-RED a 4diac. Tento přístup vychází z principu model continuity. Překladač je napsán jako terminálová aplikace v jazyce Python 3. Tato aplikace je otestována na modelu řídícího systému v oblasti Smart Home.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is design and implementation of a transformation application from  flow-based development tool PowerDEVS to Node-RED and 4diac languages. This approach is based on the model continuity principle. The compiler is written as a terminal application using Python\,3 programming language. This application is tested on a model of the control system in the Smart Home area.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTransformace modelů řídících systémůcs
dc.subjectVývoj řízený modelycs
dc.subjectInternet věcícs
dc.subjectMQTTcs
dc.subjectPowerDEVScs
dc.subjectNode-REDcs
dc.subjectEclipse 4DIACcs
dc.subjectHomeAssistantcs
dc.subjectModel Continuitycs
dc.subjectTransformation of models of control systemsen
dc.subjectModel-driven engineeringen
dc.subjectInternet of Thingsen
dc.subjectMQTTen
dc.subjectPowerDEVSen
dc.subjectNode-REDen
dc.subjectEclipse 4DIACen
dc.subjectHomeAssistanten
dc.subjectModel Continuityen
dc.titleTransformace modelů řídicích systémů mezi PowerDEVS, Node-RED a 4diaccs
dc.title.alternativeTransformation of Control System Models among PowerDEVS, Node-RED, and 4diacen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-08-26cs
dcterms.modified2022-09-05-14:18:03cs
thesis.disciplineKybernetická bezpečnostcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid146492en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.09.16 16:50:57en
sync.item.modts2022.09.16 16:13:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKočí, Radekcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) prof. Dr. Ing. Jan Černocký (člen) Mgr. Kamil Malinka, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, dr. h. c. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: V závěru uvádíte v možnostech dalšího vývoje "vytvoření transformace bloku podle nastíněných možností v kapitole 4". Kapitola 4 se věnuje celému návrhu systému. Co konkrétně jste tímto měl na mysli? Jaké byly zásadní nedostatky při prvním odevzdání práce? Proč vaše práce obsahuje informace o Petriho sítích?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologie a umělá inteligencecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record