Show simple item record

Evaluation and Suggestions for Improvement CSR in selected Company

dc.contributor.advisorPutnová, Annacs
dc.contributor.authorJandová, Karolínacs
dc.date.accessioned2022-09-16T15:50:42Z
dc.date.available2022-09-16T15:50:42Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationJANDOVÁ, K. Zhodnocení a návrhy na zlepšení CSR ve vybrané firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other139534cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/208388
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/208403
dc.description.abstractDiplomova prace se zabyva spolecenskou odpovědností, analýze jejich aktivit, vlivu a zhodnocení ve vybrane spolecnosti. V první části této práce jsou shrnuty teoreticka vychodiska, důležité pojmy a metodiky. Následující casti obsahuji provedený výzkum a zhodnocení nynější situace. Doporučující část se věnuje návrhu na možné zlepšení společenské odpovědnosti a návrhu, jak ke společenské odpovědnosti nadále přistupovat spolu se zaměstnanci a případně dalšími zainteresovanými skupinami.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with social responsibility and analysis of social responsibility activities, its influence and evaluation in a selected company. The first part of this thesis summarizes the theoretical background, important concepts and methodologies. The following sections contain the research and evaluation of the current situation. The part with recommendations deals with possible improvement of social responsibility and proposal of how to continue with approaching to social responsibility involving also employees and stakeholders.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSpolecenska odpovednost firemcs
dc.subjectVodafonecs
dc.subjectzaměstnancics
dc.subjectzákaznícics
dc.subjecttelekomunikacecs
dc.subjectnormycs
dc.subjectzájmové skupinycs
dc.subjectCorporate social responsibilityen
dc.subjectVodafoneen
dc.subjectemployeesen
dc.subjectcustomersen
dc.subjecttelecommunicationsen
dc.subjectstandardsen
dc.subjectstakeholdersen
dc.titleZhodnocení a návrhy na zlepšení CSR ve vybrané firměcs
dc.title.alternativeEvaluation and Suggestions for Improvement CSR in selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-09-07cs
dcterms.modified2022-09-12-09:34:49cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid139534en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.09.16 17:50:42en
sync.item.modts2022.09.16 16:12:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeVeselý, Josefcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - nejsou Ing. Milichovský: Máte definované dvě hypotézy, jak se ověřují? Kde jste zjistila příležitosti a hrozby, které uvádíte ve SWOT analýze? - odpovězeno prof. Koráb: Míchají se Vám výzkumné otázky a cíle. Co k tomu řeknete? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrategický rozvoj podnikucs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record