Collections in this community

Recent Submissions

  • Metodika určování hodnoty rodinných podniků v procesu nástupnictví 

    Režňáková, Mária; Karas,Michal; Srbová, Pavla; Pěta, Jan; Brychta, Karel (2022)
    Východiskem tvorby metodiky jsou oceňovací metody běžně používané pro oceňování podniků. Tato metodika nabízí upřesnění a modifikaci aplikace standardně používaných oceňovacích metod, které vycházejí z poznatků získaných ...