Show simple item record

Wire electrical discharge machining

dc.contributor.advisorOsička, Karelcs
dc.contributor.authorGvizd, Michalcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:29:01Z
dc.date.available2019-04-03T22:29:01Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationGVIZD, M. Elektrojiskrové drátové řezání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other61707cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/20911
dc.description.abstractTáto práca vypracovaná v rámci bakalárskeho štúdia sa zaoberá elektroiskrovým drôtovým rezaním nástrojovou elektródou a jeho využitím v priemysle. Práca je rozdelená do dvoch základných častí, a to teoretickej a experimentálnej. Teoretická časť opisuje historický vývoj, vysvetľuje základný princíp a podstatu tohto nekonvenčného spôsobu obrábania s popisom metód, využívajúcich túto technológiu. Práca je zameraná na elektroiskrové drôtové rezanie, preto sú hĺbiace stroje spomenuté len okrajovo. V tejto časti sú následne podrobnejšie vysvetlené používané drôtové elektródy, hlavné časti stroja, rezné podmienky a výhody tejto technológie. Experimentálna časť je zameraná na vyhodnotenie rezných plôch vzorových súčiastok, s ohľadom na rozmerovú presnosť, kvalitu povrchu a popis činiteľov, ktoré tieto charakteristiky ovplyvňujú. Dôraz je pritom kladený na obrábanie nástrojových ocelí. Záver je venovaný rozboru zozbieraných meraní, ich technologicko-ekonomickému rozboru a načrtnutiu smeru vývoja možností tejto nekonvenčnej technológie delenia materiálu.cs
dc.description.abstractBachelor thesis elaborated during the bachelor study discusses the electrical discharge cutting of materials with a wire electrode and its usage in industry. The thesis is divided into two fundamental parts –the theoretical and the experimental one. The theoretical part describes the historical development, explains the basic principle and fundamentals of this unconventional way of machining with the definition of methods using this technology. The thesis is focused on the electrical discharge machining, thus gougers are mentioned only peripherally. Afterwards, the wire electrodes used, main machine parts, cutting conditions and advantages of this technology are analyzed in detail. The experimental part deals with the evaluation of cutting surfaces of the sample components with respect to dimension accuracy, surface quality and describes factors which affect these characteristics. The emphasis is put on the machining of the tool steel. Conclusion discusses the analysis of the assembled measurements, their technological/economical analysis and outlines the direction of development in the possibilities of this unconventional technology of material separation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEDMcs
dc.subjectWEDMcs
dc.subjectelektroerozívne obrábaniecs
dc.subjectelektroiskrové drôtové rezaniecs
dc.subjectdrôtová elektródacs
dc.subjectdrôtová rezačkacs
dc.subjectnekonvenčné technológiecs
dc.subjectdielektrikumcs
dc.subjectEDMen
dc.subjectWEDMen
dc.subjectelectrical discharge machiningen
dc.subjectwire electrical discharge machiningen
dc.subjectwire electrodeen
dc.subjectwire cutting machineen
dc.subjectunconventional technologiesen
dc.subjectdielectricen
dc.titleElektrojiskrové drátové řezánícs
dc.title.alternativeWire electrical discharge machiningen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-13cs
dcterms.modified2013-06-24-12:15:26cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid61707en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 05:43:43en
sync.item.modts2019.05.18 15:16:50en
dc.contributor.refereeMouralová, Kateřinacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record