Show simple item record

The Evaluation the Financial Situation of the Firm

dc.contributor.advisorLuňáček, Jiřícs
dc.contributor.authorZeman, Karelcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:07:18Z
dc.date.available2019-05-17T06:07:18Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationZEMAN, K. Hodnocení finanční situace podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other61620cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/20959
dc.description.abstractCílem této práce je navrhnout kroky vedoucí ke zlepšení finanční situace středně velkého strojírenského podniku. K dosažení tohoto cíle je provedena finanční analýza, která definuje slabá místa podniku a vychází z ní soubor opatření, která by měla vést ke zlepšení. Aby byl výstup této práce měřitelný, je v závěrečném vyhodnocení provedeno porovnání současného a předpokládaného budoucího stavu prostřednictvím bankrotního modelu Index IN05. Návrh kroků ke zlepšení zasahuje zejména do provozní oblasti podniku a zaměřuje se na slabá místa vyplývající z finanční analýzy, redukci vysokého množství oběžných aktiv a zvýšení marže zisku, aby byla posílena likvidita, snížena zadluženost a celkově došlo ke zlepšení skóre finančního zdraví.cs
dc.description.abstractThe aim of this master’s thesis is to propose the steps leading to the improvement of the financial situation of a mid-sized manufacturing company. In order to achieve this aim, the financial analysis is performed. It defines the company’s weaknesses and it serves as a background for a suggestion for corrective actions leading to the improvement. Based on the measurability of the corrective actions, the comparison of the current and predicted situation is made in the final conclusion. It is realized with the Index IN05 bankruptcy model. The corrective actions proposed aim in particular at the operational and production management. They focus mainly on the weaknesses defined by the financial analysis – reduction of inventories and increase of marginal profit in order to strengthen liquidity, reduce debt ratio and improve financial health score in general.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectzásobycs
dc.subjectobráběnícs
dc.subjectčas cyklucs
dc.subjectštíhlá výroba.cs
dc.subjectFinancial Analysisen
dc.subjectInventoriesen
dc.subjectMachiningen
dc.subjectCycle Timeen
dc.subjectLean Manufacturing.en
dc.titleHodnocení finanční situace podnikucs
dc.title.alternativeThe Evaluation the Financial Situation of the Firmen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-20cs
dcterms.modified2013-06-25-07:29:56cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid61620en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:39:49en
sync.item.modts2020.03.30 15:48:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBureš, Miroslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) prof. Ing. Ĺubomír Šooš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Oto Barborák, CSc. (člen) Ing. Theodor Beran, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1) Přidaná hodnota. 2) Náklady. 3) Členění nákladů ve výsledovce. 4) Kalkulační vzorec. 5) Slabé stránky finanční analýzy. 6) Co je likvidita? 7) Z čeho vycházíte ve výpočtu z předpokládaných tržeb. 8) Co je to za stroj? V prezentaci. 9) Posuvová rychlost v soustružení. 10) Jak se spočítá jednotkový strojní čas? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record