Now showing items 1-20 of 30

 • Environmentální hodnocení vlivu staveb na okolí Dukelských kasáren v Opavě 

  Selník, Petr; Kolínek, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Provedená environmentální studie původního areálu Dukelských kasáren v Opavě poskytuje hodnocení vlivu staveb na své okolí a stanovuje hodnotící kritéria pro srovnání původního řešení areálu s nově navrženým řešením. Jedná ...
 • Využití laserového skenování v památkové péči 

  Müller, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  U památkových objektů (a nejen u nich) je často problémem neexistující či neaktuální výkresová dokumentace. V posledních letech se namísto tradičního zaměřování objektů s pomocí jednodimenzionálních pomůcek (ať už máme na ...
 • Historická kulturní krajina vysídlených území na Kaplicku 

  Baramová, Magdalena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Krajina česko-rakouského pohraničí na pomezí Šumavy a Novohradských hor byla od 2. poloviny 13. století až do událostí po druhé světové válce majoritně osídlena německojazyčným obyvatelstvem, po jehož odsunu prošla původně ...
 • Inšpirácia má meno UNESCO: od svetového dedičstva k významným lesníckym miestam na Slovensku 

  Mičovský, Ján (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Stredoveká devastácia lesov viedla k vzniku lesníckeho stavu. Význam tohto povolania dnes umocňujú klimatické zmeny. Napriek tomu sú lesníci často vystavovaní nepochopeniu. Preto je potrebné hovoriť nielen o hodnotách lesa, ...
 • Čándigárh plánované a neplánované město 

  Urbášková, Hana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Čandígarh je jedním z mála plánovaných měst dvacátého století, které v sobě spojují monumentální architekturu, kulturní růst a modernizaci. Nachází se v severní Indii na úpatí pohoří Šivalika. Je hlavním městem dvou svazových ...
 • Výskum a záchrana tradičného staviteľstva v súčasnosti 

  Brada, Peter (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Tradičné staviteľstvo patrí k najviditeľnejším a pritom najviac ohrozeným a najmenej preskúmaným prejavom tradičnej kultúry Slovenska, napriek tomu, že od začiatku 20. storočia bolo v teréne o ňom zozbierané obrovské ...
 • Současné využití vývojových vrstev osidlování severočeského pohraničí 

  Roeselová, Sára (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Příspěvek zkoumá vrstevnatost urbanistických struktur obcí v severočeském pohraničí, konkrétně na území Šluknovského výběžku. Činí tak skrze odkrývání historických stop osídlení a analýzu proměňujícího se vztahu mezi ...
 • Krajina, sídla a památky v deníku Jiřího II. Buquoye z italské cesty v letech 1839 a 1840 

  Binder, Filip (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Příspěvek je věnován hraběti Jiřímu II. Buquoyovi a jeho italské cestě uskutečněné v letech 1839 a 1840, již text sleduje na základě dopisů hraběte adresovaných jeho matce Gabriele, shromážděných a přepsaných tak, aby ...
 • Města, výstavy a výstaviště: vliv výstavnictví na města 

  Štěpánková, Lenka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Pořádání všeobecných i specializovaných výstav se ke konci devatenáctého století stalo neodmyslitelnou součástí hospodářského a společenského života v řadě menších českých a moravských měst. Po dočasných areálech následovala ...
 • Využitie LLS pri ochrane krajiny pamiatkovej zóny banských diel v Kremnici 

  Miňo,Martin; Dědič, Peter; Flórová, Mária; Lieskovský, Tibor (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Kremnica bola v minulosti významným uhorským banským mestom. Vzhľadom na ťažbu zlata, sa stala už v stredoveku sídlom kráľovskej mincovne, ktorá pracuje dodnes. Mincovňa je, s výnimkou drobnej ťažby v štôlni Andrej, posledným ...
 • Dokumentace památkově chráněných objektů z pohledu geodeta 

  Vystavěl, Ondřej; Kuruc, Michal; Berková, Alena; Volařík, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Vyhotovení dokumentace památkově chráněných staveb v komplexní digitální podobě je důležitým krokem v procesu záchrany kulturního dědictví a umožňuje zachování co nejvíce informací o nemovitých kulturních památkách pro ...
 • Náměšťsko – krajina obor a lesů 

  Švárová, Tereza (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Jedinou krajinnou památkovou zónou v kraji Vysočina, rozkládající se mezi Náměští nad Oslavou a Kralicemi nad Oslavou, je Krajinná památková zóna Náměšťsko. Účelem příspěvku je tuto krajinu představit z hlediska krajinářského, ...
 • Postkulturní sídlo jako symbióza krajinného prvku městské divočiny v sídelní struktuře: smršťující se město Vimperk 

  Singer, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  V Česku bylo k roku 2019 evidováno 607 měst. U 187 z nich došlo mezi lety 2009 a 2019 k úbytku obyvatelstva o více než 3 %. Kdysi významné obchodní centrum, město Vimperk s poklesem o 5,9 %, vykazuje v porevolučním období ...
 • Historické dřevěné trámové stropy z pohledu stavební akustiky 

  Kalousek, Lubor; Fišarová, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Příspěvek je zaměřen na problematiku dřevěných trámových stropů zejména z období konce 19. století až 1. poloviny 20. století. V běžné stavební praxi se s těmito konstrukcemi velmi často setkáváme u obytných budov, které ...
 • Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy. Minulost, současnost, budoucnost 

  Novotný, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Příspěvek přibližuje více než čtyřicetiletou historii Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici (východní část České republiky), které bylo veřejnosti zpřístupněno v roce 1981. Jedná se o moderní muzejní instituci, ...
 • Prístupnosť a univerzálne navrhovanie bytových budov 

  Bacová, Andrea (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Architektonické riešenie bytových budov má spĺňať funkčné a estetické požiadavky tak, aby budovy nenarúšali okolité prostredie a plnohodnotne slúžili svojim užívateľom. Tieto kritériá sme zadefinovali v aktualizovanej norme ...
 • Kontextuální tvorba rurální krajiny 

  Dohnal, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Správa a využívání venkovského prostředí má své zákonitosti a specifika, které je nutno respektovat. Jimi by se měly řídit i všechny zásahy do venkovské krajiny. Krajina není svébytným autorským uměleckým dílem ani inženýrskou ...
 • Liniové stavby jako krajinotvorný prvek 

  Valehrach, Jan; Svoboda, Richard; Hubáčková, Dana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Dopravní tepny provázejí člověka od nepaměti. Silnice a koleje vytvářejí v krajině linie. Ty zanechávají svoji stopu i poté, kdy sledovaný dopravní směr pozbyl na významu či zanikl úplně. V krajině nám zůstávají úvozy, ...
 • Rehabilitace Santiniho vodního systému v klášteře v Plasích 

  Řehák, Jakub; Burgetová, Eva (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  V článku je presentován postup obnovy barokního konventu cisterciáckého kláštera v Plasích založeného na základovém dubovém roštu a pilotách. J. B. Santini navrhl vodní systém pro konzervaci základové konstrukce konventu ...
 • Tufové skalné obydlia v regióne Hont | Slovensko 

  Víťazová Bohovicová, Simona (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Región Hont patrí k najstarším z 25 historických kultúrnych regiónov Slovenska. Historické kultúrne regióny predstavujú územia s výskytom charakteristických socio-kultúrnych javov, pričom nadväzujú na administratívne ...