Now showing items 1-20 of 489

 • Využití energie větru pro krytí potřeb malého objektu 

  Pavlik, Richard
  Náplní této bakalářské práce je problematika využívání energie větru. Nejprve je zde popsán vzniku větru, způsoby měření směru a rychlosti proudění a následně princip využívání energie větru větrnými motory. V další části ...
 • Expertní systémy 

  Veselovský, Michal
  Expertní systémy (ES) jsou komerčně jedno z nejúspěšnějších využití umělé inteligence (UI neboli AI – Artificial Inteligence) a to již od 80. let 20. století. Hojně se využívají ve zdravotnictví, průmyslu, vědě, obchodu, ...
 • Studium růstu ultratenkých vrstev Au 

  Beránek, Jiří
  Obsahem této práce je studium růstu ultratenkých vrstev zlata. Vrstvy byly připraveny metodou molekolární svazkové epitaxe (Molecular beam epitaxy - MBE) v podmínkách ultravysokého vakua na různě modifikované křemíkové ...
 • Role černého uhlí v podmínkách energetiky ČR 

  Kolarčík, Vojtěch
  Tato bakalářská práce popisuje úlohu uhlí (především černého) na energetiku České republiky. Věnuje se současnému stavu zásob ve světě i u nás. Dále hodnotí nynější stav energetiky. Podrobně rozebírá elektrárnu Dětmarovice. ...
 • Využití solární energie v energetickém zásobování rodinného domu 

  Siuda, Radim
  Předmětem této bakalářské práce je využití sluneční energie pro ohřev vody. První část je věnována shrnutí teoretických poznatků současného pasivního i aktivního využití solární energie. Druhá část práce pojednává o návrhu ...
 • Příprava ultratenkých vrstev SiN 

  Dvořák, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na realizaci, testování a kalibrování efuzní cely poskytující atomární svazky Si o termální energii (0,1 - 1 eV). Tyto svazku jsou užity k přípravě ultratenkých vrstev Si a SiN. Je zpracována ...
 • Návrh a konstrukce ukázkové úlohy do předmětu PPI 

  Král, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu pro určení napjatosti a deformace rovinné prutové soustavy.Na základě tohoto modelu je pak následně vytvořen fyzický model určený pro výukové účely. S využitím ...
 • Malý fotovoltaický systém 

  Vaľočík, Jan
  Náplní této práce je problematika využití sluneční energie pro výrobu elektrické energie se zaměřením na fotovoltaiku. Nejprve je zde popsán princip funkce a struktura fotovoltaických článků. Dále jsou představeny typy ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti 

  Soukupová, Lucie
  Bakalářská práce pojednává o nejnovějších trendech výroby odlitků v technologii vytavitelného modelu, od výroby voskového modelu, keramické skořepiny, vytavování vosku, tepelného zpracování skořepiny až po odlévání a ...
 • Trigenerace 

  Vítek, Stanislav
  Cílem této bakalářské práce je představit princip a přednosti kogenerace a následně trigenerace. Jsou zde popsány používané kogenerační primární jednotky, které přeměňují energii obsaženou v palivu na potřebnou formu ...
 • Problém vlastních čísel a jeho aplikace 

  Machát, Ondřej
  Tato práce obsahuje definici a prehled vlastností problému vlastních císel vcetne jeho zobecnené varianty, a problému vlastních císel v diferenciálních rovnicích. Jsou zde uvedeny i nekteré numerické metody výpoctu. Težištem ...
 • Současné trendy ve výrobě trvalých modelů 

  Procházka, Michal
  Tato práce se zabývá podrobnějším popisem různých metod pro výrobu trvalých modelů, které jsou použity pro zhotovení netrvalých forem. Podle druhu materiálů jsou modely rozděleny na dřevěné, kovové, plastové a modely ...
 • Nízkolegované litiny pro použití za zvýšených teplot 

  Král, Vojtěch
  Při použití litinových odlitků za teplot nad asi 500 oC a to zejména při cyklickém tepelném namáhání, dochází k degradaci struktury a k porušení odlitků. Pro tyto účely se osvědčují litiny s obsahem Si a Mo. Práce předkládá ...
 • Filtrace slévárenských slitin 

  Šíma, Jakub
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá filtrací slévárenských slitin. Popsána je daná problematika se zaměřením na význam filtrace, nároky kladené na filtry, popis filtračních mechanismů, vliv použití filtrů na proudění ...
 • Výroba ethanolu z obnovitelných zdrojů energie 

  Čmaradová, Miroslava
  Táto bakalárska práca sa zameriava na výrobu etanolu z obnoviteľných zdrojov, najmä na alkoholové kvasenie. Stručne spomenutá je legislatíva odpadov. Bližšie sú popísané suroviny, z ktorých môže byť etanol vyrábaný a ...
 • Metody rychlého prototypování použitelné ve slévárenství 

  Kadlecová, Hana
  Rapid Prototyping je nezbytnou součástí odvětví moderního slévárenství. Cílem této bakalářské práce je přehled moderních technologií Rapid Prototyping (RP). Dále se tato práce zabývá nejdůležitějšími aplikacemi ve slévárenském ...
 • Podvozky závodních automobilů 

  Macháček, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je analýza současných konceptů podvozků závodních okruhových aut. V první části práce je zpracován historický vývoj, charakteristika kol a pneumatik s reprezentací dobře známých produktů. V druhé ...
 • Metody rychlého prototypování použitelné ve slévárenství 

  Kohout, Tomáš
  Rapid Prototyping je nezbytnou součástí odvětví moderního slévárenství. Cílem této bakalářské práce je vytvoření přehledu technologií Rapid Prototyping a uplatnění této metody při rychlé výrobě prototypových odlitků. Dále ...
 • Implementace softwarového rozhraní pro kameru OmniVision 

  Tomáš, Petr
  Hlavním cílem této bakalářské práce je provést analýzu a otestování možností speciálního kamerového modulu (obrazový čip firmy OmniVision) se závěrečným ohodnocením použitelnosti tohoto modulu v mobilní robotice. V úvodní ...
 • Polymerní biokompatibilní materiály 

  Matlák, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na vybrané polymerní biokompatibilními materiály. V úvodu práce je nastíněna problematika biokompatibilních materiálů a objasněny základní pojmy. Dále je rozebíráno chemické složení, výsledné ...