Collections in this community

Recent Submissions

 • Vyhotovení stavební výkresové dokumentace hospodářské části budovy v Mutěnicích 

  Hladký, Matúš
  Diplomová práca sa zaoberá tvorbou stavebnej výkresovej dokumentácie pre objekt hospodárskej budovy v obci Mutěnice s využitím informačného modelovania budov v programe Autodesk Revit. Výkresy sú vypracované podľa normy ...
 • Polyfunkční zóna MOŘICE okr. Prostějov 

  Orinčák, Denis
  Témou diplomovej práce je Zemědelské obchodní družstvo Mořice. (Ďalej ZOD Mořice). Touto témou nadväzujem na preddiplomový projekt ZOD Mořice - areál Vitčice. ZOD Mořice vlastní 4 komplexy poľnohospodárskych zariadení. ...
 • Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánů v Brně - Líšni 

  Radchenko, Mark
  Zadáním diplomové práce je vytvoření architektonické studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánů v Brně – Líšni. Zakladatelem salesiánského řádu je italský kněz Jan Bosko. Salesiánský styl stojí na třech ...
 • Kompaktní městská struktura v rámci ČR 

  Sál, Kristián
  Zadání diplomové práce je návrh urbanistických zásahů ve městě Moravský Krumlov. Urbanistická studie řeší historické jádro města, přilehlý výrobní areál a terminál autobusové dopravy. Řešené území se nachází v meandru řeky ...
 • Návrh soudobé městské čtvrti v kontextu historického města - urbanistická studie 

  Kvasnica, Lukáš
  Zadáním diplomové práce byl návrh soudobé městské čtvrti v kontextu historického města v podrobnosti urbanistické studie. Jako řešené území této práce se stalo sídliště Obránců míru, které se nachází v těsné návaznosti na ...
 • Areál Porta Coeli - nové využití vybraných objektů 

  Ovsak, Artem
  Předmětem diplomové práce bylo vypracování architektonické studie a návrh nového využití historických objektů v areálu Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova. V areálu se nachází několik objektů, ale práce se soustředila na ...
 • Nová synagoga Jablonec nad Nisou 

  Porubčanová, Zuzana
  Predmetom diplomovej práce bolo vypracovanie návrhu Novej synagógy v Jablonci nad Nisou vo forme architektonickej štúdie. Zadaním bol návrh novej synagógy spolu s priestormi pre košér reštauráciu, administratívu, knižnicu, ...
 • Nová synagoga Jablonec nad Nisou 

  Obadalová, Kateřina
  Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout synagogu v Jablonci and Nisou s doplňkovými funkcemi v podobě administrativy, kosher restaurace a muzea. Na řešeném území se v minulosti nacházela synagoga, která sloužila svým ...
 • Sportovní hala a její zázemí pro základní školu Hudcova 35, Brno 

  Zálešák, Tomáš
  Zadání diplomové práce plynule navazuje na předchozí urbanisticko-architektonickou studii, jejíž cílem bylo zpracovat návrh rozvojového území v Medlánkách, který bude respektovat nově navržený územní plán města Brna. ...
 • Sportovní hala a její zázemí pro základní školu Hudcova 35, Brno 

  Dobeš, Jan
  Zadání diplomové práce navazuje na předcházející urbanisticko-architektonickou studii, jejíž cílem bylo navrhnout urbanistickou strukturu, která bude respektovat nově navrhovaný územní plán. V nově navrženém územním plánu ...
 • Brněnský mrakodrap 

  Buchta, Václav
  Architektonická studie se zabývá návrhem nové nejvyšší stavby na území České republiky o výšce 200 m. Klíčovým aspektem návrhu je použití masivního dřeva CLT, GLT v konstrukci tubusu mrakodrapu. Práce má proto cíl pracovat ...
 • Areál Porta Coeli - nové využití vybraných objektů 

  Poláčková, Stela
  Predmetom diplomovej práce je spracovanie návrhu obnovy objektov v areáli cisterciáckeho kláštora Porta Coeli v Předklášteří pri Tišnove. Základnou ideou návrhu je zachovanie historického kontextu a architektonickej hodnoty ...
 • Precise Point Positioning s celočíselným řešením ambiguit 

  Orviská, Terézia
  Cieľom tejto diplomovej práce je porovnanie presnosti a rýchlosti konvergencie metódy Precise Point Positioning (PPP) a PPP s celočíselným riešením ambiguit a posúdiť využiteľnosť metódy PPP v súvislosti s odhadom magnitúd ...
 • Vyhotovení stavební výkresové dokumentace řadového domu v Mutěnicích 

  Pittauerová, Petra
  Cílem této diplomové práce je vytvoření stavební výkresové dokumentace hlavní části řadového domu v Mutěnicích na podkladě BIM modelu a zhotovení účelové mapy v okolí tohoto rodinného domu. Pro vyhotovení požadovaných ...
 • Monitoring stavební konstrukce pomocí laserového skenování 

  Jirásek, Michal
  Práce se zabývá použitím alternativního přístupu k etapovému měření v rámci monitoringu stavebního objektu konvenčními geodetickými metodami. Monitoring dvou opěrných zdí byl proveden terestrickým měřením a technologií ...
 • Účelová aktualizace souboru historických objektů 

  Rozhkova, Ekaterina
  Hlavním zadáním diplomové práce je účelová aktualizace souboru historických objektů s vložením architektonického novotvaru. Lokalita - Porta Coeli, Předklášteří u Tišnova. Předklášteří je obec v okrese Brno-venkov v ...
 • Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánů v Brně -Líšni 

  Lupyr, Nataliia
  Architektonická studie sakrálního prostoru a komunitního centra pro salesiány v BrněLíšni zahrnuje návrh kostela a přidružených funkcí pro potřeby salesiánské komunity. Cílem je vytvořit prostor pro modlitbu a duchovní ...
 • Laserové skenování pro informační modelování budovy (BIM) 

  Kocourek, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou informačního modelu části historické budovy fary v obci Cetkovice na podkladě mračna bodů. Součástí práce je vytvoření geometricky a vizuálně přesných rodin oken a dveří dle skutečné ...
 • Zaměření rodinného domu pro rekonstrukci 

  Trčka, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá zaměřením skutečného provedení rodinného domu v Blansku pro účely rekonstrukce. Rozsah zaměření se vztahuje na okolí domu, exteriér budovy a její interiér. Pro zaměření stavby byla využita metoda ...
 • Polyfunkční zóna MOŘICE okr. Prostějov 

  Pajerová, Silvia
  Témou práce je polyfunkčná zóna v areáli ZOD Agrispol v obci Mořice v okrese Prostějov. Územie je v návrhu rozdelené do dvoch hlavných celkov, a to poľnohospodárskej výroby a bývania. Výrobná časť areálu bola riešená ...

View more