Now showing items 1-1 of 1

  • Benzen v benzinech z hlediska ochrany zdraví 

    Bílková, Karolina
    Benzen je vysoce toxická sloučenina, která má karcinogenní i mutagenní účinky. Důsledkem těchto účinků je výrazné omezení jeho používání a jeho nízké hygienické limity v pracovním i životním prostředí. Cílem diplomové práce ...