Now showing items 1-1 of 1

  • Antioxidační účinky huminových kyselin 

    Bakajová, Barbora
    Hlavním cílem diplomové práce byla studie vlivu huminových kyselin a jejich solí na termooxidační stabilitu a degradabilitu polyvinylalkoholu (PVA). Pro tento účel byla využita metoda termogravimetrie. Bylo prokázáno, že ...