Now showing items 1-1 of 1

  • Změny proteinového profilu v průběhu sladování ječmene 

    Šopíková, Martina
    Tato diplomová práce se zabývá studiem změn proteinového profilu ječmene během procesu sladování. Podstatná část práce se věnuje proteomické identifikaci ječných proteinů, které se během sladování mění, stávají se stabilnějšími ...