Now showing items 1-1 of 1

  • Vysokohodnotné betony na bázi druhotných surovin 

    Sáček, Josef
    Tato práce je zaměřena na studium fyzikálně-mechanických vlastností a strukturu vysokohodnotných betonů (High performance concrete, HPC) na bázi portlandského cementu. Důraz je kladen na možnost náhrady ekonomicky nákladných ...