Now showing items 1-1 of 1

  • Vznik mikrosuspenze perikinetickou a ortokinetickou koagulací 

    Fojtíková, Radka
    Práce se zabývá studiem vlivu chemických a fyzikálních faktorů na úpravu modelové povrchové vody s obsahem huminových látek. Z těchto faktorů byly sledovány především dávka destabilizačního činidla, hodnota pH a teplota, ...