Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení kaseinových frakcí v kravském mléce 

    Gejdošová, Lucie
    Diplomová práce se zabývá vypracováním analytické metody pro stanovení kaseinů v kravském mléce. Jako separační metoda byla použita kapilární elektroforéza (CE). Vyvinutý postup byl ověřen na reálných vzorcích. Teoretická ...