Now showing items 1-1 of 1

  • Difúze v huminových gelech s inkorporovanými kovovými ionty 

    Krpatová, Lenka
    Hlavním tématem této diplomové práce je studium difúze huminových gelů s inkorporovanou mědí. Huminový gel byl připraven srážením humátu sodného s 5 M chloridem měďnatým. Nejdříve bylo třeba najít vhodné extrakční činidlo, ...