Now showing items 1-1 of 1

  • Využiti ozonu při čistění odpadních vod 

    Hásová, Eva
    Diplomová práce bude zaměřená na možnosti využití ozonu při čištění odpadních vod. Experimentální část bude zaměřena na studium využití ozonu ve dvou typech ozonizačních reaktorů (probublávaná kolona, ejektorový ozonizační ...