Now showing items 1-1 of 1

  • VÝSKYT URANU V PITNÉ VODĚ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A JEHO STANOVENÍ 

    Hanusková, Vendula
    Stanovení uranu ve vzorcích životního prostředí je v současné době aktuální vzhledem k prokázané chemické toxicitě uranu a nelze tedy opomíjet jeho potenciální výskyt v pitných vodách. Účelem diplomové práce bylo, na základě ...