Now showing items 1-1 of 1

  • Studium sezónních změn jakosti vody ve vírské nádrži 

    Navrátilová, Martina
    Práce se zabývá měřením vybraných ukazatelů jakosti vody ve vodárenské nádrži Vír (teplota, pH, barva, zákal, fluorescence fykocyaninu, koncentrace chlorofylu-a, feopigmentů, microcystinu-LR, orthofosforečnanů, dusičnanů, ...