Now showing items 1-1 of 1

  • Studium katodoluminiscence polysilanových kompozitů 

    Neděla, David
    Pro katodoluminiscenční měření byly připraveny vzorky s tenkou vrstvou poly[methyl(fenyl)silylenu]. U těchto vzorků byla sledována závislost katodoluminiscence na teplotě. Byla měřena spektra emitovaného světla u vzorku ...