Now showing items 1-1 of 1

  • Radikálové produkty oxidace vybraných typů fenolů a aminů 

    Holubcová, Petra
    V rámci diplomové práce byly studovány radikálové produkty oxidace vybraných typů para-methyl substituovaných fenolů a sekundárních aminů. V případě para-methyl fenolů byl metodou EPR prokázán reakční mechanismus, při ...