Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení obsahu vitaminu C v plodech dřínu 

    Palová, Petra
    Tato diplomová práce se zabývá stanovením obsahu vitaminu C ve vybraných odrůdách dřínu obecného (Cornus mas L.). V teoretické části jsou uvedeny základní informace o rostlině Cornus mas L. a jsou zde charakterizovány ...