Now showing items 1-7 of 7

 • Dynamická tenziometrie ve výzkumu biokoloidů 

  Kulilová, Pavlína
  Hyaluronová kyselina je v současné době velmi významná biomolekula používaná v medicíně a kosmetice, a její výzkum je důležitý pro další budoucí použití. Zaměření této práce je studování povrchových vlastností hyaluronové ...
 • Fluorescence ve výzkumu hydrofilních oblastí asociativních koloidů 

  Londinová, Monika
  Pomocí různých fluorescenčních sond byly zkoumány vlastnosti hyaluronanu, neboť je slibným nosičem aktivních substancí v medicíně a kosmetice. Zvolenými sondami byly: kationaktivní akridinová oranž, Nilská modř A, methylenová ...
 • Interakce hyaluronanu s hydrofobními soluty 

  Slezáková, Dagmar
  Diplomová práce se zabývá hydrofobními interakcemi nativního hyalorunanu s vybranými soluty. Na základě literárních rešerší byly vybrány fluorescenční sondy a fluoreskující biologicky aktivní látky, které se využívají právě ...
 • Koloidní vlastnosti hyaluronových solů 

  Krouská, Jitka
  Předmětem této práce bylo popsat agregační vlastnosti kyseliny hyaluronové (HA) a jejích hydrofobně modifikovaných derivátů. Za tímto účelem byly připraveny vodné roztoky kyseliny a dvou derivátů, lišící se stupněm substituce ...
 • Reologie roztoků hyaluronanů 

  Hlisnikovská, Kristýna
  Předmětem tohoto studia bylo prozkoumat reologické chování vodných roztoků vysokomolekulárního hyaluronanu. Byl studován vliv zvyšující se koncentrace biopolymeru v roztoku, která se pohybovala v rozmezí od 1 do 3 hmotnostních ...
 • Solubilizační schopnosti polysacharidů 

  Lenartová, Radka
  V diplomové práci byly studovány solubilizační schopnosti polysacharidů, které byly představovány alkylovými deriváty kyseliny hyaluronové, pomocí hydrofóbních solutů (Sudan Orange G, Sudan Red G, (±)-alfa-tokoferol, pyren, ...
 • Sorpce PCP na lignitu 

  Šnédarová, Gabriela
  Byla prostudována sorpční schopnost lignitu jako přírodního sorbentu při aplikaci na vodný roztok pentachlorfenolu. Vodný roztok této látky, nebezpečné pro životní prostředí, byl připraven v různém koncentračním rozpětí ...