Now showing items 1-1 of 1

  • Změny antikorozního systému nemrznoucích teplonosných kapalin 

    Pexa, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem nemrznoucí teplonosné kapalinu pro solární systémy. Kapalina má být založena na směsi nově dostupné látky propan-1,3-diolu s vodou a s moderními inhibitory koroze. Dále bude prozkoumáno, ...